Ăn theo thông tin - kẻ cười người khóc

Ăn theo thông tin - kẻ cười người khóc

P.V | Cuối tuần trước, Bộ GTVT có cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về tiến độ sân bay quốc tế Long Thành, yêu cầu đến ngày 30/5 bộ phận tư vấn phải hoàn chỉnh báo cáo...