Thêm 3 công việc được phép cho thuê lại lao động

Thêm 3 công việc được phép cho thuê lại lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được...

Mức thanh toán BHYT khi khám chữa bệnh tại tỉnh khác

Mức thanh toán BHYT khi khám chữa bệnh tại tỉnh khác

Ông Nguyễn Gia Lai sinh sống tại tỉnh Tiền Giang, nhưng làm việc và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở phòng khám đa khoa tại TP.HCM. Ông Lai hỏi, ông có thể khám chữa bệnh BHYT tại Tiền Giang được không?...

‘Cách mạng công nghiệp 4.0: Robot cần chúng ta!’

‘Cách mạng công nghiệp 4.0: Robot cần chúng ta!’

Điều có vẻ như nghịch lý ấy lại được nhiều nhà nghiên cứu về lĩnh vực nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thống nhất quan điểm – theo một nghiên cứu có tên “Cuộc cách mạng công...

TP.HCM có mức lương cao nhất nước

TP.HCM có mức lương cao nhất nước

Trang web tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam, thuộc tập đoàn Navigos Group, VietnamWorks vừa phát hành “Khảo sát lương của người tìm việc năm 2019 tại Việt Nam. Theo thống kê, tại TP HCM các ứng viên...