Phản hồi của Bộ GD-ĐT về đặc thù đào tạo nhân lực y tế

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn