Sẽ đặt camera giám sát, đánh phách điện tử trong thi THPT quốc gia 2019

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn