Khánh thành dự án mở rộng Trường THCS Nguyễn Trãi A

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn