Viện đại học Mở Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn